สำเนาของ ราคา_edited.jpg
2021-06-02 Seapians (322 of 406).jpg

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

Book Now!