สำเนาของ ราคา (1)_edited.jpg
2022-06-25 Seapiens (175 of 228).jpg

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

E29F1FC9-345F-48A8-949A-EFB6E261F01E_edited.png

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

Untitled_Artwork 20 (1)_edited_edited.pn

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

Untitled_Artwork 18 (1)_edited_edited.png
E29F1FC9-345F-48A8-949A-EFB6E261F01E_edited.png

Pastries - $4

Butter Croissant - $2.5

Coffee/Tea - $1

Fresh Juice - $2

E29F1FC9-345F-48A8-949A-EFB6E261F01E_edited.png